S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
       

NOVINKY

arr3Distribuce a původDobrý den, každý den máme desítky dotazů ohledně distribucí: co to je EU distribuce a jaký je rozdíl...

KONTAKTY

Salbio data tech s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00, Praha 3
tel: +420 732552499
napište nám
IČ:01746821
DIČ:CZ01746821

ZBOŽÍ V AKCI

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 11 290,00 Kč
do košíku:
naše cena 22 777,00 Kč
do košíku:


» Obchodni podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Salbio data tech s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Mobilsezarukou.cz provozované společností Salbio data tech s.r.o. od 1.1. 2014.


Tyto obchodní podmínky upravují vztahy vznikající při uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě – e-shopu „www.mobilsezarukou.cz“ mezi kupujícími a prodávajícím – provozovatelem internetového obchodu
Salbio data tech s.r.o, s místem podnikání Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, IČ:01746821, DIČ:CZ01746821
. Vztahy neupravené uzavřenou kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zák. č. 89/2012 Sb. a je-li kupující spotřebitelem též  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

1.  Účastníci kupní smlouvy

Na straně prodávající je účastníkem uzavřené kupní smlouvy provozovatel internetového obchodu Salbio data tech s.r.o,IČ:01746821, místo podnikání Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, tel. č. 732552499.

Na straně kupující může být účastníkem osoba fyzická i právnická, občan nebo podnikatel, osoba tuzemská či zahraniční. Vztahy vznikající z uzavřených smluv se řídí těmito podmínkami a pokud nejsou v podmínkách upraveny, řídí se příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Spotřebitelem se rozumí občan nepodnikatel, příp. občan podnikatel, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2. Charakteristika prodávaného zboží

V internetového obchodě jsou prodávány mobilní telefony pocházející jak ze zemí Evropské unie dále jen EU a zboží pocházející z oficiální České distribuce dále jen CZ opatřené pro použití v tuzemsku potřebným programovým vybavením. Prodávající nabízí toto zboží umístěním nabídky na stránkách svého internetového obchodu a jsou v detailním popise popsány:

Evropská distribuce, Česká distribuce.

U telefonů z EU, které mají  qwerty klávesnicí nemusí souhlasit háčky, čárky a jiná znaménka, telefony značky HTC EU -E můžou obsahovat Loga operátorů a do těchto telefonů se český jazyk dohrává, obnovením továrního nastavení, nebo aktualizací se český jazyk vymaže, ale máme jednoduchý postup jak soubor s češtinou do telefonu dohrát. :-)

 

POSTUP NAHRÁNÍ CZ DO HTC:

 1. Aplikace – Settings (Nastavení) - Wifi - se připojit na WiFi ve Vašem okolí.
 2. Settings - Security (Zabezpečení) - nastavit Unknown sources (stahování z Neznámých zdrojů) - zadat ANO (YES).
 3. Stáhnout do MT tento soubor  (JE TO TEN MORELOCALE). Napište nám na : reklaamce@mobilsezarukou.cz a soubor Vám zašleme na email.
 4. Stažený soubor otevřít a nainstalovat CZ dle instrukcí.

 

 

3. Postup při uzavírání kupní smlouvy


Vybrané zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (telefonicky)
- písemně ( e-mailem)
- v internetovém obchodu elektronickou objednávkou. Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré předepsané údaje. Kupní smlouva je uzavřena doručením řádně vyplněné objednávky prodávajícímu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů, náležitostí a potvrzení ze strany prodávajícího emailem nebo telefonicky.

Náklady na prostředky komunikace – telefon, email – se neliší od běžných sazeb poplatků za tyto komunikační služby.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které nebude mít žádné vady a bude mít vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které se obecně u dané věci s ohledem na její povahu a prováděnou reklamu očekávají. Kupující není oprávněn požadovat ve své objednávce žádné zvláštní vlastnosti prodávané věci.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky. Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou kupní cenu.

Podáním objednávky stvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Převzetí objednávky prodávající kupujícímu potvrdí.

Pokud kupující uzavře kupní smlouvu a zboží dodané na jejím základě nepřevezme,  je povinen prodávajícímu uhradit náklady na poštovné a cenu dopravy.

Uzavřené smlouvy jsou u prodávajícího archivovány. Kupujícímu bude  na požádání  smlouva prodávajícím zpřístupněna v elektronické podobě zasláním na kupujícím označenou e-mailovou adresu.

Storno objednaného zboží je nutné provést nejpozději do 15.hodin.

Pokud zboží nebude převzáno od přepravce(kurýra) a vrátí se nám zpět nevyzvednuté, ihned odesíláme fakturu za přepravné, které jsme museli přepravci zaplatit, nebudeli faktura za přepravné zaplacena, předáváme tuto pohledávku společnosti, která ji po zákaznikovi bude vymáhat.

 

4. Ceny a platební podmínky

Ceny nabízeného zboží uvedené v nabídce internetového obchodu jsou cenami konečnými zahrnujícími veškeré daňové a poplatkové povinnosti DPH, PHE, s výjimkou nákladů na dodání, viz níže doprava zboží. Platba kupní ceny může být uskutečněna předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury  nebo dobírkou při dopravě zboží přepravní službou.

Možnost platby:

na dobírku  20Kč

bankovním převodem 1Kč

na splátky HOMECREDIT 0Kč

 

5. Služby po prodeji, odpovědnost za vady, a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran z titulu odpovědnosti za vady se liší u smluv uzavřených prodávajícím s kupujícím, který není spotřebitelem a u smluv uzavřených s kupujícím, který je spotřebitelem.

Při prodeji kupujícímu, který není spotřebitelem - nakupuje při své podnikatelské činnosti (tzv. na IČO) se uplatní úprava odpovědnosti za vady vyplývající z ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se vada projeví později a za vady, které vznikly později, jestliže je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Rozlišují se vady představující porušení kupní smlouvy podstatným a nepodstatným způsobem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti prodávajícího, tj. prodej věci s tak závažnou vadou, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal. Ostatní vady jsou nepodstatným porušením smlouvy.

a) Pokud vada prodávané věci znamená podstatné porušení smlouvy, může se kupující domáhat:

 • odstranění této vady dodáním nové věci;
 • odstranění této vady opravou věci;
 • přiměřené slevy z kupní ceny;
 • případně je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Jestliže kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má prodávající práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy.  Provedenou volbu konkrétního práva z vady věci kupující není oprávněn změnit bez souhlasu prodávajícího. To však neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

b) V případě, že vadou prodané věci došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy, může kupující požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, ledaže by ke změně stavu věci došlo v důsledku prohlídky věci za účelem zjištění vady, nebo věc byla použita ještě před objevením vady, nebo kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu nezpůsobil, nebo prodal-li kupující věc před objevením vady nebo pozměnil-li ji při obvyklém použití přičemž v takovém případě vrátí prodávajícímu to, co se vrátit dá a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Jde-li o kupujícího, který je spotřebitelem, odpovídá mu prodávající za jakost při převzetí, tj. za to, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada na věci do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem na prodané zboží zákonnou záruku v rozsahu 24 měsíců od převzetí zboží dle § 2165 odst. 1 obč. zákoníku. Tato záruka se nevztahuje na vadu, pro kterou byla při prodeji cena věci snížena, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu  odpovídající míře opotřebení při koupi věci nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Kupující – spotřebitel může při uplatňování práv z odpovědnosti za vady prodané věci požadovat:

 • výměnu vadné věci nebo vadné součásti věci za bezvadnou, avšak jen pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 • není-li výměna věci za bezvadnou možná, může odstoupit od smlouvy, avšak jen není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit,
 • bezplatné odstranění vady,
 • nemůže-li kupující věc řádně užívat  pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, může požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo může odstoupit od smlouvy,
 • neodstoupí-li kupující od smlouvy, ani nepožádá o dodání nové bezvadné věci nebo její součásti, ani o opravu vady, může požadovat přiměřenou slevu.

 

Prodávající má zajištěný servis pro provádění případných záručních oprav jak v České republice tak i v zahraničí EU

Za fólie, tvrzené skla, obaly, náhradní kryty u mobilních telefonů neručíme. Doporučujeme jejich odstranění.

Zasláním reklamace zákazník stvrzuje souhlas s reklamačním řádem (viz reklamační protokol). Pokud zákazník nesouhlasí s některým bodem v reklamačním protokolu, je potřeba tuto skutečnost oznámit příjemci reklamace - prodejci, případně dopsat do reklamačního protokolu.

V případě nespokojenosti spotřebitele se způsobem vyřízení reklamace, může spotřebitel spor řešit mimosoudní cestou a to tak, že se obrátí na ČOI (Českou obchodní inspekci), která za něj bude komunikovat ve věci sporu s obchodníkem.

Opravy faktur:
Změny/opravy faktur z podnikatelských na spotřebitelské a naopak neprovádíme. Drobné opravy (adresa apod.) maximálně jeden měsíc od data vystavení.

Mobilní telefony značky Apple jsou prodávané v tzv. zvláštním režimu podle ustanovení § 90 zákona c. 235/2004 Sb. Pro kupujícího to znamená, že je poskytována záruka na výrobek 1 rok.

Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, jedná se například o služby Apple - Find my iPhone, iPodtouch, MacBook , Blackberry ID, Google účet, Intel anti-theft a další, je kupující povinen tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat (odstranit). V opačném případě má Salbio data tech s.r.o. právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě bude reklamační řízení zahájeno, až kupující splní povinnost uvedenou výše v tomto ustanovení. Upozorňujeme, že provedením obnovy přístroje do továrního nastavení, nedojde ke smazání – odstranění výše uvedených účtů. Účty je potřeba smazat ručně uživatelem MT. 
V případě zaslání přístroje, kde nejsou účty smazány-odstraněny, bude zákazníkovi po předchozí domluvě a souhlasu zákazníka účtována částka 900 Kč za odblokovánípřístroje - smazání účtu (NETÝKÁ SE PŘÍSTROJŮ, KTERÉ JSOU NEFUNKČNÍ, NAPŘ. NELZE ZAPNOUT, NEFUNKČNÍ DISPLEJ A PODOBNĚ).

 

6. Právo na odstoupení od smlouvy


6.1. Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (email, telefon) má právo odstoupit od takové smlouvy bez uvedení důvodu v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje emailem: reklamace@mobilsezarukou.cz.

Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.2. K oznámení o odstoupení od smlouvy lze použít „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“ dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, který je spotřebiteli k dispozici zde. (§ 1820/1, písm. f) obč. zák.)

6.3. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit poskytnuté plnění. Spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vracené zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

6.4. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel. Spotřebitel také odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží by mělo být vráceno v kompletním stavu, v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Pokud již není možné zboží vrátit v původním stavu, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu. Zásilky s dobírkou budou odmítnuty a  zaslány zpět. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody a započítat tento svůj nárok na pohledávku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, jedná se například o služby Apple - Find my iPhone, iPodtouch, MacBook , Blackberry ID, Google účet, Intel anti-theft a další, je kupující povinen tuto službu před vrácením zboží deaktivovat (odstranit).   Upozorňujeme, že provedením obnovy přístroje do továrního nastavení, nedojde ke smazání – odstranění výše uvedených účtů. Účty je potřeba smazat ručně uživatelem MT. 
V případě zaslání přístroje, kde nejsou účty smazány-odstraněny, bude zákazníkovi účtována částka 900 Kč za odblokování přístroje - smazání účtu (NETÝKÁ SE PŘÍSTROJŮ, KTERÉ JSOU NEFUNKČNÍ, NAPŘ. NELZE ZAPNOUT, NEFUNKČNÍ DISPLEJ A PODOBNĚ).

6.5. Kupující, který nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti (na firmu s uvedením identifikačního čísla) nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů bez uvedení důvodu, toto právo přísluší jen spotřebiteli.

Zásilku pošlete na naši reklamační adresu: Sokola tůmy 1099/1, Ostrava Mariánské hory, 70900.

OSOBNÍ PODÁNÍ ZBOŽÍ NA VÝŠE UVEDENÉ ADRESE NENÍ MOŽNÉ!!!

7. Ochrana dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

8. Doprava a dodání zboží

 


Uloženka: Místo pro uložení a vyzvednutí Vaší zásilky.

Ke koncové ceně zboží je připočítaná částka 60 jako přepravné.

Objednané zboží si můžete vyzvednout osobně Praha (2x), Brno (2x), Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň, Českých budějovicích a jiných městech viz: ulozenka.cz

 

Je-li zboží na skladě, je expedováno tentýž pracovní den, pokud je objednávka přijata do 15:00 hod a zvolena platba dobírkou.

 

Expresní balíková přeprava PPL.

Ke koncové ceně zboží je připočítaná částka 89 ,- jako přepravné.

Přepravní společnost PPL doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží bude doručeno kupujícímu následující pracovní den po potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky přijde na email kupujícího ihned, jakmile budou všechny položky z jeho objednávky skladem. Je-li zboží na skladě, je expedováno tentýž pracovní den, pokud je objednávka přijata do 16:00 hod a zvolena platba dobírkou.

Česká pošta – obchodní balík

Ke koncové ceně je připočítaná částka ,89,- Kč jako přepravné.

Zboží Vám zašleme českou poštou jako obchodní balík. Zboží je důkladně zabaleno (protinárazové - bublinkové obálky, krabice apod.) a pojištěné proti poškození. Zboží je doručeno do 24 hodin. Zboží Vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky. Potvrzení Vám přijde na email ihned, jak budou všechny položky z Vaší objednávky skladem. Termín dodání Vám potvrzujeme v momentě, kdy nám přijde objednávka. Je-li zboží na skladě, je expedováno tentýž pracovní den, pokud je objednávka přijata do 15:30 hod a zvolena platba dobírkou.

Vysvětlení a zvolena platba dobírkou.

Zboží u kterého je uvedeno: ´SKLADEM dodání do 24hodin´ expedujeme ihned po přijetí objednávky.

Zboží u kterého je uvedeno: ´Zboží na cestě´ je objednáno a v nejbližší době jej naskladníme.

Zboží u kterého je uvedeno: ´Vyprodáno´ v nejbližší době zboží nebude skladem.

Zboží u kterého je uvedeno: ´Na objednání u dodavatele, termín potvrdíme do 24 hodin´ zjistíme u dodavatele termín dodání a ihned budeme zákazníka informovat o termínu doručení zboží, obvykle 2-4 dny.

Zboží u kterého je uvedeno: ´Na skladě´ zboží máme na jednom ze 4 skladů a expedujeme ihned po jejim doručení na expedici, obvykle 2-4 dny od objednání

 

9. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2014

Salbio data tech s.r.o